1     2     3     4     5     6     7     8  
                   
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รอบที่ 2
 

 
 
 

         

คำสั่ง อ.ก.พ.กรมตรจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการตรจสอบบัญชี ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (08/06/2565)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการภาครัฐ) (11/10/2564)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (16/08/2564)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (16/08/2564)
การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคลของข้าราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รอบที่ 2 เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (13/08/2564)
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 226/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง (17/05/2564)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเลื่อน) (30/04/2564)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเลื่อน) (30/04/2564)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (30/03/2564)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (29/03/2564)
อ่านทั้งหมด     
 
 

         

กตส.ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตของสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (20/09/2566)
กตส. เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จ.ชลบุรี (10/08/2566)
กตส. จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (09/08/2566)
กตส. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร (09/08/2566)
กตส. จัดแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2566 (05/08/2566)
กตส.จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมรายได้ (21/07/2566)
กตส. เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (17/07/2566)
กตส.จัดโครงการ "กตส. อาสา ปลูกป่าชุมชนเมือง" (22/06/2566)
อ่านทั้งหมด     
Tool Tipsตัวช่วยเหลือ
 
กลุ่มงาน
พัฒนาระบบบริหารกำลังคน
กลุ่มงาน
สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กลุ่มงาน
สวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
กลุ่มงาน
วินัยและระบบคุณธรรม
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร 0 2282 5883 โทรสาร 0 2628 5267 Email :
[email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Mozilla Firefox ความละเอียดหน้าจอ 1920x1080 pixel
 
 
FONTSIZE
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์