ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (KPI)

      การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

      แบบฟอร์ม DOWNLOAD

      สารสนเทศทรัพยากรบุคคล

      คู่มือการปฏิบัติงาน

      การจัดการความรู้ (KM)

  

LINK

  
 
 
    1     2     3  
ประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (22 เม.ย. 2567)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการ (5 เม.ย. 2567)
รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการพิเศ (26 ก.พ. 67 - 5 มี.ค. 67)
รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (14 - 22 ก.พ. 2567)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (9 ก.พ. - 31 พ.ค. 2567)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (13 ก.พ. - 2 มี.ค. 2567)
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (1 ก.พ. 2567)
ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (4 - 24 ม.ค. 2567)
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ทุนศึกษา ป.โท) (12 ม.ค. - 12 ก.พ. 2567)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (23 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67)
อ่านทั้งหมด     
 
กลุ่มงาน
พัฒนาระบบบริหารกำลังคน
 
 
 
กลุ่มงาน
สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 
 
 
กลุ่มงาน
สวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
 
 
กลุ่มงาน
วินัยและระบบคุณธรรม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร 0 2282 5883 โทรสาร 0 2628 5267 Email :
[email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Mozilla Firefox ความละเอียดหน้าจอ 1920x1080 pixel
 
 
FONTSIZE
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์