หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
>>>ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (25 มี.ค. 2563)
>> ส่งมอบปฏิทินเก่าให้กับมูลนิธิเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย (13 ก.พ. 2563)
>> ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (31 ต.ค. 2562)
>>แบบรายงานการตรวจสอบคุณสมบัติรายชื่อผู้สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2562 (12 ก.พ. 2562)
>> การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด (26 เม.ย. 2560)
>> ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (20 ก.พ. 2560)
>> ประกาศ เรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้่าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (20 ก.พ. 2560)
>> รูปแบบเค้าโครงเรื่องผลงาน (10 ก.พ. 2560)
>> แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการ (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 60) (6 ก.พ. 2560)
>> เทปบันทึกภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิชาการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วันที่ 31 มกราคม 2560 (เทป 2 ลำดับสุดท้าย) (6 ก.พ. 2560)
>> การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิชาการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วันที่ 31 มกราคม 2560 (2 ก.พ. 2560)
>> การเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการทอดสอบความรู้ความสามารถทักษะและความชำนาญ ครั้งที่ 1/2560 (2 ก.พ. 2560)
>> การเคลื่อนไหวบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (17 ต.ค. 2559)
>> แบบบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เพิ่มเติม 2559) (10 ต.ค. 2559)
>> แบบบรรยายลักษณะงาน ปรับปรุงใหม่ (Job Description) (30 ก.ย. 2559)
>> ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (25 พ.ค. 2559)
>> ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (25 พ.ค. 2559)
>> ประกาศ รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (28 มี.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 306 ครั้ง
>> ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (26 ก.พ. 2559)
>> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ (5 ก.พ. 2559)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
 
 
นายโอภาส  ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
นางสาวสิริวรรณ  คูหาสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
 
 
นางสาวศิริรัตน์  บุญประเสริฐ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  
 
นางสาววนิดา  เอี้ยงกุญชร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
 
« กรกฎาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889